Sommaren då kriget nådde Häradskär

Bokomslaget

Sommaren 1942 kom kriget till Häradskär, lotsplatsen i den östgötska ytterskärgården. Påfrestningarna för lotsarna och deras familjer var högst påtagliga. I Bo Elis Magnussons dramadokumentär får vi förstahandsuppgifter ur lotsdagböcker och genom berättelser direkt från lotsarna. De assisterade bland annat Grängesbergsbolagets fartyg, som fraktade järnmalm till tyska hamnar. Ryska u-båtar anföll fartygen som vid flera tillfällen torpederades och sänktes. Svenska marinen hade anlagt ”Neutralitetslinjen” – en minlinje från Landsort till Ölands norra udde. Innanför denna linje antogs sjötrafiken vara fredad. Men så var inte alltid fallet. M/S Luleå och S/S Liljevalch fanns bland de sänkta fartygen.

Läsaren blir bekant med bryggvingar, lotslejdare och ”torpedstrimmor” – i skarpa lägen. Och dessutom ges några korta inblickar från ”andra sidan”, dvs. hur ryska u-båtar såsom L 3 och S 7 har bekymmer med att ta sig igenom de finsk/estniska minspärrarna och ut ur Finska viken för att starta jakten på konvojerna i de svenska vattnen.

Händelserna utanför och på Häradskär skildras av lotssonen Bo Elis Magnusson, vars far var en av flera lotsar som under nästan omänsklig fysisk och psykisk press fullgjorde sin lotstjänst. Vid ett torpedangrepp upptäcktes ”strimman” i tid varvid Elis Magnusson gav rorsman ordern ”dikt babord!” Torpeden missade därvid med någon meter akterom.

Bo Elis Magnusson:
Han sprang åt fel håll. Sommaren då kriget nådde Häradskär
BenTarZ Books
Utkom 2019