Arkeologi i Norrbotten

Norrbottens museum
27 november 2019 –

I slutet av november slog Norrbottens museum upp dörrarna till den egenproducerade utställningen Arkeologi i Norrbotten. Här presenteras de senaste decenniernas arkeologiska upptäckter som drastiskt förändrat bilden av länet.

År efter år har Norrbottens museum flyttat fram gränserna för vad vi känner till om länets förhistoria och historia. Bland annat genom upptäckten av den 10 600 år gamla boplatsen vid Aareavaara, vilken bevisade att inlandsisen smält undan betydligt tidigare än vad man trott. Förutom betydelsen av Aareavaara-boplatsen är upptäckten om att man framställt järn i Norrbotten, och till och med stål, för över 2 000 år sedan en viktig pusselbit i vår nya berättelse om Norrbotten.

I utställningen berättas också om boplatser under stenåldern, gravfält och gravrösen. Bland annat det 3 000 år gamla röset i Hemmingsmark som innehöll brända ben från en kvinna och ett barn. Här finns även berättelsen om Vajkijauregraven som påträffades 1926 när en vägarbetare fastnade med hackan i vad som visade sig vara ett människokranium.

I montrarna visas föremål från arkeologiska undersökningar och museets samlingar. Bland annat mynt, beslag, knivar, ackja, skidfynd och lämningarna av en blästugn.

– Det är en efterlängtad utställning. Efter en arkeologikonferens 2015 insåg vi hur mycket ny kunskap det finns om länet och processen satte igång med hur vi skulle förmedla detta. Museets årsbok med tema arkeologi var ett sätt, och den här utställningen är ett annat. Vi vill berätta för norrbottningarna om vår gemensamma förhistoria och historia. Det är också är en central del av museets uppdrag, säger Nils Harnesk, arkeolog på Norrbottens museum.

Utställningen Arkeologi i Norrbotten kommer att visas i minst två år.