Spännande fynd vid Carolina Rediviva

Utgrävning vid Carolina Rediviva. Foto: Upplandsmuseet

Foto: Upplandsmuseet

Just nu undersöks resterna efter landshövdingens gamla residens som låg intill Carolina Rediviva i centrala Uppsala. Här finns husgrunder, stenläggningar och fynd från 1600- och 1700-talet. Det var omkring sekelskiftet 1700 som Karl XII beslutade att tomten, som Carolina Rediviva delvis står på i dag, skulle utgöra landshövdingeresidens, vilket det också gjorde fram till mitten av 1700-talet, skriver Upplandsmuseet.

(2019-09-01)