Museibesöken ökar med 15 procent

Allt fler besöker de statliga museerna, visar ny statistik från Kulturrådet. Under 2008 har antalet besök ökat med 15 procent på de 19 statliga museerna med fri entré för barn och ungdomar upp till 19 år, jämfört med år 2007. Det är dock fortfarande färre besökare idag jämfört med 2006 då dessa museer hade fri entré för samtliga besökare.

Vid 16 av 19 museer har antalet besök ökat under det senaste året. Enbart Etnografiska museet, Kungliga Myntkabinettet och Sjöhistoriska museet redovisar färre antal besök under 2008 än under året innan.

Hallwylska museet i Stockholm har noterat den största ökningen i antal besök mellan 2007 och 2008 (101 procent) medan Kungliga Myntkabinettet svarar för den största minskningen för motsvarande perioden med 18 procent.

Om besöksutfallet för 2008 jämförs med besöksutfallet för 2006, då dessa museer hade fri entré för samtliga besökare, så har enbart Östasiatiska museet haft fler besök under 2008. Sammanlagt har antalet besök mellan dessa år minskat med 31 procent.

Besöksstatistik för 2004, året innan generell fri entré infördes, finns för 17 av de 19 berörda museerna. Besöksutfall för dessa museer visar på en ökning, med 23 procent, av antal besök mellan 2004 och 2008.

Det finns ett starkt samband mellan attraktiva utställningar och publikaktiviteter och höga besökssiffror. Till exempel fick Nationalmuseum ta emot 61 523 besök under oktober månad i samband med utställningen Lura ögat och Moderna museet slog rekord med 68 987 besök under februari månad då man öppnade Andy Warhol-utställningen.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att redovisa publiksiffror vid de 19 statliga museerna. Redovisningen bygger på underlag från museerna själva och delas upp på besökare under 19 år, respektive 19 år och äldre. Hela rapporten finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se

Följande museer ingår i redovisningen:
Arkitekturmuseum, Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Musikmuseet, Myntkabinettet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet.

(2009-01-16)