Heliga Ursulas jungfrur i skånsk kyrka

Vid altaret i Össjö kyrka i nordvästra Skåne har en ovanlig medeltida relikgömma hittats i samband med restaureringen av kyrkan. Gömman består av två blyaskar som innehåller fragment av tyg och ben, två mynt samt ett lumppapper med inskriptionen ”Reliquie sanctarum virginum undecim milium.” Anders Piltz, professor i latin vid Lunds universitet, har översatt inskriptionen till ”kvarlevorna av de 11 000 jungfrurna”, vilket syftar till legenden om den heliga Ursula.

Enligt legenden blev den engelska kungadottern Ursula och elva jungfrur, dödade av hunner när de skulle resa hem från en pilgrimsfärd till Rom. De elva jungfrurna blev genom en senare feltolkning elva tusen. Feltolkningen beror på att texten ”XI M(artyrum) Virginum” tolkades till att bokstaven ”M” stod för Millium, det vill säga tusen. Ursula blev senare ett av Kölns skyddshelgon och Ursulinnor är en katolsk nunneorden som har uppkallats efter den heliga Ursula.

Inskriptionen om "kvarlevorna av de 11 000 jungfrurna".

Blyasken och inskriptionen om ”kvarlevorna av de 11 000 jungfrurna”.
Foto: Evelyn Thomasson, Regionmuseet Kristianstad.

Inskriptionen som har hittats i Össjö kyrka kan dateras till sent 1300-tal, eller tidigt 1400-tal, men mynten som hittades i relikgömman är från 1857 respektive 1860. Troligtvis lades mynten ner i relikgömman som en hälsning från sin tid, när kyrkans altare byggdes om 1864.

– Relikgömmor är ovanliga eftersom de oftast rensades ut ur kyrkorna i samband med reformationen, säger Lotta Eriksson, kyrkoantikvarie från Regionmuseet Kristianstad, som arbetar med den antikvariska kontrollen av Össjö kyrka.

Arbetet med restaureringen av kyrkan började i mitten av augusti och kommer att avslutas i slutet av december.

(2004-09-27)