Spåren efter socialminister Gustav Möller

Gustav Möller (1884–1970) var Sveriges socialminister under en kort tid kring mitten av 1920-talet samt mellan åren 1932 och 1951 med ett par kortare avbrott. Han var folkhemmets ”arkitekt” eller ”Socialsveriges skapare” som förre statsministern Tage Erlander uttryckte det.

Möller var en kraftfull socialminister med en tydlig ideologi. Vägledande principer för honom var bland annat att socialpolitiken skulle bygga på sociala rättigheter och att hela befolkningen skulle omfattas.

Som socialminister var Möller initiativtagare och aktiv inom i stort sett hela det område som vi normalt kallar socialpolitik. Frågan kan ställas hur mycket av dagens svenska socialpolitik som haft Gustav Möller som upphovsman.

I Spåren efter Gustav Möller görs en sammanställning av de inslag i dagens socialpolitik, som kan härledas till Möllers insatser eftersom vi ofta inte är medvetna om hans betydelse för den svenska socialpolitiken.

Per Gunnar Edebalk är professor emeritus vid Socialhögskolan vid Lunds universitet. Han har under många år forskat och undervisat om socialpolitik och socialpolitikens historia.

Per Gunnar Edebalk:
Spåren efter Gustav Möller. Om socialpolitiska bakgrunder
Socialhögskolan, Lunds universitet
Utkom 2023

Skriften kan laddas ned kostnadsfritt från Lunds universitetsbibliotek