Völvor, krigare och vanligt folk

Av de omkring tio miljoner föremål som finns i Historiska Museets samlingar har arkeologen Kent Andersson valt ut trettio klenoder från järnåldern till boken Völvor, krigare och vanligt folk.

Fynden hjälper oss att komma närmare de människor som levde för tusentals år sedan och ger upphov till spännande frågor och tolkningar: Hur bar man en rutig yllemantel för 2 300 år sedan? Fanns världens första smiley på guldringen från Bragnum i Västergötland? Hur kom kinesiskt siden till Birka? Varför begravdes hundar med samma omsorg som människor? Hur blev elfenbensringar från Afrika högsta mode på Gotland på 600-talet? Vad använde völvorna sina stavar till?

Kent Andersson är docent i arkeologi och verksam vid Historiska Museet i Stockholm. Till hans tidigare böcker hör Glas – från romare till vikingar och Krigarna från Valsgärde.

Kent Andersson:
Völvor, krigare och vanligt folk. Berättelser från järnåldern
Bokförlaget Atlantis
Utkom 2018