Spåren från forntida klimatkriser

Provtagning av magellanbok. Foto: Hans Linderholm

Provtagning av magellanbok. Foto: Hans Linderholm

Hur klarade våra förfäder extrema klimathändelser? Klimatarkeologer söker svar – bland annat i spåren av en köldchock för 1 500 år sedan. I nästan 100 år har arkeologer varit skeptiska till att förklara omvälvningar av samhället med klimathändelser. Men nu har klimatarkeologin inte bara kommit in från kylan, den har rent av blivit het. Vår oro för de nutida klimatförändringarna har bidragit.

Läs artikeln på Forskning.se

(2020-06-13)