100 poäng historia i Uppsala

Historisk-filosofiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har beslutat att inrätta fördjupningskurser för magisterexamen från och med höstterminen 2003. Tanken är att ersätta de nuvarande D-kurserna på 20 poäng med magisterkurser på 40 poäng.

Syftet är att ge de studenter som avser att ta en magisterexamen möjlighet till att ytterligare fördjupa sig inom huvudämnet. Beslutet innebär att huvudämnet får 100 poäng i stället för 80 poäng i magisterexamen. I examensarbetet kommer studenterna att få längre tid och mer handledning än vad som är fallet på D-kurserna och därmed kunna producera slagkraftigare examensarbeten.

De studenter som väljer att söka och som blir antagna till forskarutbildning inom fakulteten kommer att få en djupare grundutbildning i det ämne de valt att doktorera i. Detta kommer i sin tur att bidra till en kvalitetshöjning och en effektivisering av forskarutbildningen, hoppas fakultetsnämnden.

(2001-10-12)