Kvinnornas intåg i staten

År 1919 fick kvinnor rösträtt i Sverige. Men ännu var statliga tjänster reserverade för män. I essän Med den sega styrkan hos en naturkraft skildrar Amelia Möller Andréewitch hur gick det till när kvinnorna erövrade en av de sista exklusiva manliga domänerna och erhöll rätten att arbeta för staten.

Med den sega styrkan hos en naturkraft är nummer 30 i Timbro förlags essäserie om arbete och jämlikhet.

Amelia Möller Andréewitch är folkrättsjurist.

Amelia Möller Andréewitch:
Med den sega styrkan hos en naturkraft. Kvinnornas intåg i staten
Timbro förlag
Utkom 2020