Stadshuset i Stockholm är en av Sveriges mest fascinerande byggnader. Gyllene Salen, Blå Hallen och Prinsens Galleri är namn som klingar sagolikt och sagolika är just vad många rum och salar i huset är. Det är inte konstigt att Stadshuset är ett av Stockholms och Sveriges mest besökta turistmål.

De högklassiga utsmyckningarna och genomtänkta inredningsdetaljerna utfördes av dåtidens främsta konstnärer, arkitekter och hantverkare och de skildras utförligt i både text och bild. Vidare ges livfulla porträtt av den visionäre stadshusarkitekten Ragnar Östberg och hans närmaste medarbetare.

Boken berättar också om husets moderna funktion som både arbetsplats och festlokal med Nobelfesten som årets höjdpunkt.
Förutom att husets tillkomst i början av förra seklet beskrivs, görs också nedslag i Stockholms händelserika historia. Boken kan på så sätt ses både som en guidebok till Stadshuset och en Stockholmsskildring med nya perspektiv.

Mats Wickman är kulturhistoriker, journalist och författare.

Mats Wickman:
Stadshuset i Stockholm
Sellin & Partner
160 sidor, häftad, illustrerad.
Utkom 2003.