Ståltillverkning i norra Sverige redan för 2 000 år sedan

Fynd av järnföremål och metallframställningsplatser från sen bronsålder till början av det första årtusendet e.Kr. Karta: Carina Bennerhag

Fynd av järnföremål och metallframställningsplatser från sen bronsålder till början av första årtusendet e.Kr. Carina Bennerhag

Det pågick avancerad järn- och ståltillverkning på många platser i norra Sverige för mer än 2 000 år sedan. Nya unika fornfynd kan nu förändra historieskrivningen.

Forskningen har genomförts vid Luleå tekniska universitet sedan 2016 och visar att avancerade järn- och stålföremål tillverkades på 40 platser i norra Sverige, Finland och Norge under förromersk järnålder.

– Jag kan inte tänka på något annat, säger arkeologen Carina Bennerhag om de sensationella fynden.

Läs artikeln på SVT Nyheter Norrbotten

(2023-11-14)

Se även avhandlingen Steel Making Hunter-Gatherers in Ancient Arctic Europe.