Stängda Biologiska museet firar 130 år

Biologiska Museet. Foto: Alex Hinchcliffe

Foto: Alex Hinchcliffe

På lördag den 11 november firar Biologiska museet på Skansen 130 år. Museet har varit stängt för allmänheten sedan 2017 men arbetet med att bevara den historiska byggnaden pågår med ambitionen om att återigen kunna välkomna besökare. Under hösten har Bruno Liljefors konstskatt konserverats.

För fem år sedan förklarades museet för ett byggnadsminne av länsstyrelsen och sedan dess har renoveringsarbetet pågått för att bevara byggnaden för framtida generationer.

Nu finns en uttalad ambition om att öppna museet igen. Målsättningen för Skansen är att det gamla ska bevaras, samtidigt som man vill erbjuda en upplevelse som är modern och kanske överraskar. Eftersom byggnaden är byggnadsminnesmärkt görs allt i nära samråd med länsstyrelsen. Något öppningsdatum för Biologiska museet är ännu inte bestämt, men Yvonne Nordlind, tf. vd på Skansen, hoppas kunna möta gäster i museet inom ett par år igen.

– Även om vi har en bra bit att gå tittar vi på framtida möjligheter för hur vi ska kunna öppna och göra Biologiska museet till en intressant plats för våra gäster igen. Det är en fantastisk byggnad och vi ser stora möjligheter i att förädla museet vidare, som en del av gästupplevelsen men även för undervisning och event, säger Yvonne Nordlind.

Arbetet med att återställa och restaurera byggnaden pågår bakom museets stängda dörrar. Sedan 2018, när byggnaden förklarades för byggnadsminne, har man renoverat de mäktiga takfönstren som nu är återställda i originalutförande. I dagarna blir arbetet med att konservera Bruno Liljefors konstskatt, de gigantiska fondmålningarna på runt 1 000 kvadratmeter, klart.

– Målningarna i det stora dioramat är utan tvekan Liljefors till ytan största verk. Läckande takfönster och ett utsatt klimat har gjort att de har tagit skada och färgen har börjat släppa på sina håll. Just nu har vi därför ett team konservatorer här för att säkra målningarna för framtiden, säger Staffan Hansing, byggnadsantikvarie på Skansen.

Biologiska museet byggdes 1892–1893 på privat initiativ av konservatorn Gustaf Kolthoff för att visa upp Sveriges djur och natur. Byggnaden ritades av arkitekten Agi Lindegren. Invändigt rymmer museet ett stort 360° diorama som tar upp i princip hela övre delen. Dioramat har fondmålningar av Bruno Liljefors och Gustaf Fjæstad. År 1970 köpte Stockholms stad Biologiska museet och överlät det till Skansen. Museet stängde på obestämd tid 2017 och året därpå förklarades museibyggnaden för byggnadsminne.

(2023-11-07)

Se även Biologiska museet bevaras som byggnadsminne (2018-12-05)