Förtjänstmedalj för tillgängliggörandet av Harads kulturhistoria

Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg. Foto: Rikkard Häggbom (CC BY)

Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg. Foto: Rikkard Häggbom (CC BY)

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj delas i år mellan Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg från Harads. Tillsammans har de tillgängliggjort Harads kulturhistoria och flätat samman bygdens förflutna med dess nutid.

Motiveringen lyder: “för att ni genom ert nyfikna samarbete och gemensamma engagemang för Harads kulturhistoria visat att alla, oavsett bakgrund, kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”.

Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg har tillsammans redigerat ett stort videomaterial från Harads historia. Enbergs far fotograferade och filmade i Harads på 1940- och 1950-talen. Janghorban är regimkritisk filmare och flykting från Iran. Han kom till Sverige 2012. Hans professionella kunskaper inom videoredigering och fotoretuschering kom väl till pass i hembygdsföreningens arbete med att digitalisera den rika film- och fotoskatten från Harads.

I mötet har nya kontakter uppstått och Roozbeh Janghorban har även arbetat med att föra in de många asylsökande som bor i Harads sedan tidigt 2000-tal i hembygdsföreningens arkiv. En grupp som tidigare varit osynlig i arkivet.

Medaljerna delades ut på Riksantikvarieämbetets Höstmöte på Nalen i Stockholm den 9 november.

Tidigare pristagare
2015: Calle Eklund
2014: Gudrun Norstedt
2013: Hélio Ricardo Duarte
2012: Bengt Spade
2011: Göran Gudmundsson
2010: Engelska pojkar och flickor, Malmberget
2009: Kerstin och Egil Bergström
2008: Fredrik Blomgren
2007: Lena och Michael Michaëlsson

(2016-11-09)