Statens trofésamling

Armémuseum
Permanent utställning

Den 8 juni 2007 invigde kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och konstnären Ernst Billgren den svenska trofésamlingens nya ”ansikte” på Armémuseum i Stockholm. Sveriges trofésamling har nu fått en ljus- och ljudshow där det går att se och höra berättelsen om Sveriges trofésamling från slagfälten under 1600- och 1700-talet.

I Sverige finns en unik samling segertroféer som är en av de största i världen. Vårt krigiska arv går att utläsa i de 4 500 föremål som ingår i Statens Trofésamling. Vår historia från 1600- och 1700-talet är kantad av fältslag, storslagna segrar och svidande nederlag som var ett resultat av dåtidens svenska stormaktsambitioner. Troféerna har framför allt erövrats i segerrika slag under trettioåriga kriget fram till slaget vid Poltava år 1709.

Rysk fana, tagen under Karl XII krig mot Ryssland vid Sagnits 1702

Rysk fana, tagen under Karl XII krig mot Ryssland vid Sagnits 1702.

Troféerna är oftast vackra och omsorgsfullt tillverkade konstverk som bär med sig berättelser om död och tragedi, blod och hjältemod. Fanorna är fyllda av symboler. Blodtörstiga djur blandas med kristna bilder. Härskaren namnchiffer finns ofta med och ibland även latinska paroller om tron på guds kraft eller allts förgänglighet.

Många troféer som finns i de svenska samlingarna härstammar från det Tysk-romerska riket, det polsk-litauiska samväldet samt från Danmark och Ryssland. I samlingen finns också fanor med islamska tecken och fanor med tecken som eventuellt kan härledas till buddismen.

Arméernas framgångar manifesterades genom hemförda troféer. Maktens boningar som slott, kyrkor och offentliga lokaler var platser om pryddes med troféer, levande bevis på den svenska militärmaktens överlägsenhet. I Sverige sattes troféerna bland annat upp i palatset Tre Kronor och senare i Riddarholmskyrkan.

Armémuseums nya ljus- och ljudshow lyfter upp och ger liv åt några utvalda fanors dramatiska historia. Rösterna från Pernilla August och Torsten Wahlund berättar historien bakom fanorna, om kungar och krigsmän samt även om handarbetet och materialval.