Ryskt intresse för Raoul Wallenberg uppmuntras

Ryska forskare har anmält intresse för att söka bidrag ur utrikesdepartementets anslag för stöd till oberoende forskning om Raoul Wallenberg. Det har skett efter det seminarium om Raoul Wallenberg som Svenska Institutet och UD ordnade i Moskva den 5-7 september.

– Det är glädjande att intresset för Raoul Wallenberg är så levande, säger utrikesminister Carl Bildt.

Två gånger per år beviljar regeringen medel till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg. Innan beslut om att lämna bidrag fattas inhämtas yttrande från en särskild en referensgrupp. För att ge behövlig tid åt de ryska forskarna att utarbeta ansökningar har tidsfristen för att sända in dem förlängts till 15 oktober.

– Mycket talar för att Raoul Wallenberg avrättades i Ljubjankafängelset i Moskva 1947. Men det finns också vittnesmål om att han överlevde längre. I den redovisning från den svensk-ryska arbetsgruppen som lades fram 2001 angavs en rad utestående, icke besvarade frågor om bakgrunden till hans arrestering av de sovjetiska säkerhetstjänsterna och om det som sedan drabbade honom. De flesta av frågorna kan bara besvaras med hjälp av dokument som bör finnas i ryska arkiv. Det är angeläget att ansträngningarna att nå full klarhet fortsätter, säger Carl Bildt.

Den 11 december hålls ett internationellt seminarium i Stockholm med forskare från Ungern och Sverige. De kommer att presentera resultat från undersökningar som helt eller delvis bekostats av utrikesdepartementet. Seminariet hålls på Utrikespolitiska institutet och kommer i mån av plats att vara öppet för allmänheten.

(2007-10-11)