Domkyrkokällare har blivit gravkammare

Den nyligen upptäckta källaren i Uppsala domkyrkans norra korsarm har nu murats igen, efter att de skelettdelar som hittats vid utgrävningarna placerats där. Dessutom har några dokument från vår egen tid bifogats som en sorts hälsning till kommande generationer.

I samband med byggandet av en ny orgelläktare i Uppsala domkyrka gjordes arkeologiska utgrävningar under golvet i kyrkans norra korsarm. Skelettdelar från drygt 100 människor hittades då, liksom en intakt gravkammare och en dittills okänd källare. Nu är utgrävningarna och en osteologisk analys klara och arbetet med att bygga orgelläktaren kan fortsätta.

Den nu igenmurade ingången till gravkammaren
Den nu igenmurade ingången till gravkammaren. Foto: Jonas Lindberg.

De individer som varit begravda i kistor har nu fått nya kistor och har därefter placerats i källaren tillsammans med övriga ben. I källaren, som därmed har blivit en gravkammare, placerades även en hälsning till kommande generationer. Dels i form av ett inramat meddelande om att den härrör från de de arkeologiska undersökningarna och byggandet av orgelläktaren. Dels i form av en enkel sorts tidskapsel med ett exemplar vardera av Upsala Nya Tidning och Uppsalatidningen med artiklar om utgrävningarna. Dessutom ett exemplar av församlingens egen tidning Livet, den aktuella församlingsinstruktionen, som berättar om församlingens målarbete, och några dokument om utgrävningarna.

 

Kistorna och hälsningen till kommande generationer
Kistorna och hälsningen till kommande generationer. Foto: Jonas Lindberg.

I samband med igenmurandet, som skedde med medeltida tegel, höll domprosten Tuulikki Koivunen Bylund en kort andakt.

(2007-10-07)