Stenåldersgrav grävs ut på Orust

Megalitgraven på Orust. Foto: Bettina Schulz Paulsson

Megalitgraven på Orust. Foto: Bettina Schulz Paulsson

Arkeologer från Göteborgs universitet har under maj månad genomfört en utgrävning av en megalitgrav på Orust norr om Göteborg. Graven är cirka 5 500 år gammal och ligger vid den forna strandlinjen.

Utgrävningen görs inom projektet NEOSEA och i samarbete med ett doktorandprojekt kallat ”Megabo”. Båda forskningsprojekten bedrivs vid Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.

− I dessa projekt undersöker vi kulturellt utbyte och sjövägarna över Kattegatt, liksom stenålderns kustmiljö och förhållandena på Orust vid den tiden. Utgrävningen på Orust är även ett internationellt utbyte med franska megalitexperter från universitetet i Nantes, säger Bettina Schulz Paulsson, docent i arkeologi och ansvarig för utgrävningen.

Forskarna hoppas hitta daterbart material, intressant arkitektur och goda förutsättningar för bevarande av miljö-DNA.

Läs artikeln på Göteborgs universitets hemsida

(2024-06-05)