Kakelugnen i Sverige

Arkitekten och överintendenten Carl Johan Cronstedt presenterade 1767 ett memorial med titeln ”Beskrifning på Ny Inrättning af Kakelugnar til Weds Besparing för Rikets råd”. Där beskrevs en revolutionerande konstruktion som skulle komma att förändra svensk arkitektur och hushållning under de kommande 150 åren: den moderna kakelugnen.

Fram till 1900-talets början förblev kakelugnen den i särklass viktigaste värmekällan i svenska hem. Både teknik och estetik förfinades, även om det huvudsakligen är samma grundprincip som än i dag används vid kakelugnsuppsättningar.

I våra dagar är kakelugnen ett viktigt exempel på upplysningstidens arbete med teknik, vetenskap och konsthantverk. Genom att följa kakelugnens utveckling öppnas ett fönster till 1700-talets tankevärld.

Medverkande författare i Kakelugnen i Sverige är Carl Frängsmyr, Karl Grandin, Maria Perers, Claes Pettersson, Susanna Scherman, Anders Stjernberg, Linnéa Rollenhagen Tilly, Svante Helmbaek Tirén, Bo Vahlne och Vicki Wenander. Antologin har tidigare utgivits i serien ”Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk”, nu i nytt mindre format.

Kurt Almqvist & Svante Helmbaek Tirén (huvudredaktörer):
Kakelugnen i Sverige
Bokförlaget Stolpe
Utkom 2024