Makarna Alva och Gunnar Myrdals verk blir för första gången tillgängliga för vem som helst att använda. Det är Stockholms stad som lägger ut verken på nätet. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/staden-slapper-myrdals-verk/