Nya riksbibliotekarien på plats

Riksbibliotekarie Karin Grönvall. Foto: Jann Lipka

Riksbibliotekarie Karin Grönvall. Foto: Jann Lipka

Måndagen den 19 augusti tillträdde Karin Grönvall som riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket.

– Jag känner mig full av energi inför utmaningen att leda nationalbiblioteket. Det var på KB jag började min bibliotekariebana för 20 år sedan och det är fantastiskt att nu återvända, säger Karin Grönvall.

Karin Grönvall kommer närmast från en tjänst som överbibliotekarie på Sveriges lantbruksuniversitet där hon varit anställd sedan 2015. Hon har tidigare varit bibliotekschef vid Södertörns högskola och avdelningschef vid Karolinska institutets universitetsbibliotek. Grönvall har parallellt haft ett flertal uppdrag som rör nationell samverkan inom bibliotekssektorn. Hon utsågs i maj till riksbibliotekarie av regeringen.

Inför uppdraget lyfter Karin Grönvall fram den stora förändring som digitaliseringen medfört för biblioteken.

– Fri tillgång till säkra källor är en avgörande demokratifråga och nödvändigt för forskningen. Digitaliseringen medför stora möjligheter om rätt förutsättningar finns. KB har, genom förslaget till nationell biblioteksstrategi, visat på flera områden där det behövs viktiga satsningar. Jag ser fram emot att driva utvecklingsarbetet vidare, säger Karin Grönvall.

Karin Grönvalls arbete kan följas genom det nystartade Instagramkontot @riksbibliotekarien.

(2019-08-21)

Se även Karin Grönvall blir ny riksbibliotekarie (2019-05-16)