Stockholm växer med en väldig fart. De senaste 10 åren har invånarantalet ökat med cirka 300 000 personer. Över 2 miljoner människor bor nu i huvudstaden. Bostadsbristen är akut och det ställer krav på byggandet. Genom historien har man gjort plats för nya bostäder genom att riva gammalt. Andra lösningar finns dock.

I Stockholms Byggnadskultur, Samfundet S:t Eriks årsbok 2014, ger 23 omtalade och erfarna yrkesutövare inom området prov på hur man kan bygga effektivt utan att göra avkall på kvaliteten. Med olika utgångspunkter bidrar de alla med sin kunskap, oavsett om det handlar om Stockholm under medeltiden, 1700-talet eller under 1950-talet, om det handlar om förorten eller innerstaden; miljonprogrammet eller trädgårdsstäderna och därtill om det rör bostadspolitik, beställaransvar eller landskapets arkitektur.

Gemensamt för bidragen är insikten i hur mycket vi kan lära av historien. Genom att bygga med kvalitet och kunskap skapar vi förutsättningar för fler människor att leva både funktionellt och estetiskt samt för staden att verka för en långsiktig ekonomi.

Stockholms byggnadskultur
Samfundet S:t Eriks årsbok 2014
Utkom 2014