Stockholms city

Bokomslaget

I äldre tider låg Stockholms och hela Sveriges ekonomiska och administrativa centrum på Stadsholmen, nuvarande Gamla Stan. När järnvägen byggdes ut efter mitten av 1800-talet flyttade många funktioner till mer centrala och rymliga lägen på nedre Norrmalm, det som i dag kallas City.

Ända sedan dess har förväntningar på ekonomisk avkastning och strävan efter modernitet varit bakgrunden till ofta riskfyllda fastighetsinvesteringar. Omfattande rivningar av äldre värdefull bebyggelse i City vid mitten av 1900-talet – då den stora citysaneringen genomfördes – lämnade plats åt samhällsstyrda och omdebatterade satsningar. Idag pågår denna utveckling med full kraft.

Boken Stockholms City sammanfattar de samtida utmaningar, drivkrafter och moden som motiverat till satsningar i Stockholms kärna. Med utgångspunkt från texter, bilder, planskisser och ritningar ställs här en rad frågor: Hur såg bebyggelsen och stadsplanerna ut i Stockholms kärna under förra seklet? Hur ser de ut idag? Vilka kapitalstarka aktörer fanns på 1800- och 1900-talen, och hur påverkade de stadsbilden? Vilka bodde i Gamla Klara före rivningarna? Vilka bor där nu? Vilka arkitekter skapade samtidshistoria? På vilket sätt har järnvägens dragning och bilismen påverkat stadsbilden? Hur såg modet och moderniteten ut på 1960-talet? Och vem äger City idag?

Boken Stockholms city. Stadskultur, demokrati och spekulation är Samfundet S:t Eriks årsbok 2018.

Stockholms city. Stadskultur, demokrati och spekulation
Samfundet S:t Erik/Historiska Media
Utkom 2018