Fira demokratin!

Västerbottens museum
10 mars 2019 –

Utställningen Fira demokratin!

Utställningen Fira demokratin! är en vandringsutställning från Sveriges riksdag som turnerar på museer i landet under jubileumsperioden.

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. Nu uppmärksammar riksdagen demokratins genombrott i vårt land genom ett fyra år långt demokratijubileum.

Fira demokratin! visas på museer runt om i landet under 2019–2021. Utställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En berättelse där gräsrötter och politiker varit viktiga aktörer som format vår demokrati.

Turnén inleddes på Västerbottens museum i Umeå med invigning av talman Andreas Norlén den 10 mars.