Ett officersboställe i krig och fred

Vad kan ett militärboställes historia säga om den svenska stormaktstiden? Gården Bodarna i Uppland står i centrum för denna skildring av reduktionens offer, brott och straff, fälttåg och umbäranden för indelta officerare och deras arma hustrur hemma på bostället. Det här är också en berättelse om att se om sitt hus. När historien utspelar sig rådde mestadels fred i riket, men det stora nordiska kriget kastar en mörk skugga över perioden.

Med hjälp av ett rikt källmaterial i form av bl.a. husesyns-protokoll, rättegångsprotokoll och kyrkböcker gör Barbro Bursell, docent i etnologi och f.d. chef för Livrustkammaren, en kulturhistorisk framställning av en gård och dess ägares öden under hundra år.

Boken är en fristående fortsättning på William Grey och Brita Tott. En berättelse om krig och kärlek i stormaktstidens Sverige, som handlar om Bodarnas tidigare ägare.

Barbro Bursell, är docent i etnologi och har arbetat som museiman, senast som överintendent och chef för Livrustkammaren, Skokloster slott och Hallwylska museet. Hon har skrivit ett antal artiklar och böcker, bland annat med inriktning på arbetsliv och arbetskultur.

Barbro Bursell:
Hundra år på Bodarna – ett officersboställe i krig och fred
Setterblad Förlag
Utkom 2017