Stockholms historia under 750 år

År 2002 fyller Stockholm 750 år och i god tid till firandet utkommer Stockholms historia under 750 år. Det kan förvåna, men hittills har det faktiskt saknats en samlad översikt om vår huvudstad inom två pärmar.

I boken låter Lars Ericson de stora linjerna ur stadens historia samsas med belysande detaljer och anekdoter. Allt vilar tryggt på modern och uppdaterad forskning. Stadens invånare spelar en viktig roll i hans bok: kungliga fogdar och rådmän, präster och köpmän, författare och konstnärer, brottslingar och bödlar – det är tydligt att människorna har format den plats där de fötts, växt upp och levt.

Lars Ericson är en kunnig guide genom Stockholms brokiga historia. Vem var egentligen Johan Johansson Griis, som försatte Söder i häxskräck på 1670-talet? Vad var så lockande med Panoptikon, stockholmarnas främsta fritidsnöje kring förra sekelskiftet? Vilka låg bakom de hisnande stadsplaner som aldrig blev av? Och hur hittar vi de historiska spåren i dagens Stockholm? Det blir en trevlig och fantasieggande promenad i historiska kvarter!

Författaren är fil.dr. i historia och chef för den Operativa institutionens Krigshistoriska avdelning på Försvarshögskolan i Stockholm.

Lars Ericson:
Stockholms historia under 750 år
Historiska Media
415 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom i maj 2001