Stockholms mest utskällda stadsdel inventeras

Under våren 2007 inventerar Stockholms Stadsmuseum stadens kanske allra mest utskällda stadsdel – Stockholm city. Idag är det många som vill riva eller bygga om det som betraktas som stadens fulaste kvarter och det finns ett stort behov av större kunskap om 1960-, 1970- och 1980-talens bebyggelse.

– Det är dags att göra upp med romantiken kring det gamla Klara, säger projektledaren Marianne Strandin.

PK-huset vid Hamngatan

PK-huset vid Hamngatan. Rosa natursten och guldtintade glaspartier kännetecknar ett av 1970-talets mer iögonfallande byggen.
Foto: Marianne Strandin.

Rivningarna skapade en stor lucka i stadens byggda historia. Det var fantastiska hus och det är synd att det revs – men nu är det 2007 och vi står med ett nytt kulturarv från 1900-talets andra hälft som är minst lika intressant och som också betyder något för stora delar av Stockholms befolkning, anser Strandin.

Varje modernt hus i stadsdelen Norrmalm dokumenteras nu i ord och bild. Inventeringen skall ligga till grund för en kulturhistorisk klassi-ficering som kan fungera som vägledning vid eventuella framtida förändringar av bebyggelsen i City. Arbetet utförs av tre byggnads-antikvarier och två fotografer. Den 1 juni ska allt vara klart.

KFUK-KFUM:s byggnad vid Döbelnsgatan

Arkitekt Ervin Pütsep gav KFUK-KFUM:s byggnad vid Döbelnsgatan en säregen form.
Foto: Marianne Strandin.

– Nu måste vi diskutera hur vi vill ha det framtida Stockholms city som med sin starka 60- och 70-talsprägel är unikt i Europa. Vi måste se vilka kvaliteter som finns där idag och vilka förändringar som är möjliga för att skapa en bra stad att leva och vistas i, säger Marianne Strandin.

Stadsmuseet kommer också att producera ett bildspel och senare under året arrangera stadsvandringar i anslutning till projektet.

(2007-04-08)