Stockholms Sjukhem 150 år

År 1860 tog medicinprofessor Magnus Huss initiativ till en insamling för inrättandet av en ”vårdanstalt för fattige, obotligt sjuke”. Sju år senare kunde Stockholms Sjukhem öppna på Kungsholmen.

Stiftelsen Stockholms Sjukhem driver i dag vård och omsorg för långvarigt eller obotligt sjuka på nästan samma plats som 1867. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte och till största delen utifrån vårdavtal med kommuner och landsting i Stockholms län.

I denna bok skildras sjukhemmets 150-åriga historia mot bakgrund av den genomgripande utveckling som har ägt rum, både inom sjukvården och då det gäller stockholmarnas levnadsförhållanden.

Bokens huvudförfattare Anders Johnson har skrivit ett stort antal böcker om Stockholms historia. I boken ingår även intervjuer med personer som har eller har haft en ledande roll inom Stockholms Sjukhem.

Anders Johnson :
Stockholms Sjukhem 150 år
Ekerlids Förlag
Utkom 2017