Nedslag i Västergötlands industrihistoria

Landskapet Västergötland blev tidigt industrialiserat. Textilindustri, möbelindustri och transportmedelsindustri är exempel på vad den rikt illustrerade boken Nedslag i Västergötlands industrihistoria skildrar. Dessutom ställs frågan vad vi skall göra med de gamla industrimiljöerna. Är de värda att bevara?

Christian Aarsrud ger i sin artikel, ”Varvsrörelsen i Göta älvdalen”, en historisk skildring av det allmänt föga kända skeppsbyggandets förutsättningar, utveckling och upphörande vid främst varven i Vänersborg, Lödöse och Thorskog.

Ulla Letzén lyfter fram nytänkande inom heminredning i artikeln om ”Rörstrandsfanrikens konstnärlige förgrundsgestalt Gunnar Nylund – den förste funktionalisten i svensk porslinsindustri”.

Lars Bergström belyser i sin artikel, ”Forsviks bruk. Ett exempel på återanvändning av gammal industrimiljö”, komplexiteten i kulturmiljövårdens strävanden att bevara historisk miljö och samtidigt utveckla ny verksamhet i gamla byggnader.

Boken innehåller ett tjugotal artiklar och vids sidan av det industrihistoriska temat ges exempel från den arkeologiska och byggnadsantikvariska verksamheten vid Västergötlands museum och Regionmuseum Västra Götaland.

Nedslag i Västergötlands industrihistoria
Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1999–2000
179 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000