Stockholms slott

Stockholms slott intar en unik roll i svensk historia. Den monumentala byggnaden har sedan inflyttningen 1754 fungerat som kungligt residens för Sveriges regenter – en tidrymd som få andra kungliga slott i världen kan mäta sig med. Arkitekten Nicodemus Tessin d.y. formade sin arkitektur utifrån italienska och franska barockideal. Sedan dess har olika stilriktningar omväxlande präglat slottsbyggnadens fasta inredningar, möbler och textilier. Med sitt dominerande läge i huvudstadens mitt har detta levande residens med sina konst- och kulturskatter även kommit att utvecklas till en sevärdhet som lockar besökare från hela världen.

Stockholms slotts yttre och inre under århundradenas lopp skildras nu i Stockholms slott. Kungligt residens med levande historia. Läsaren tas med på en vandring genom tid och rum guidad av tre författare med djupa kunskaper om slottsbyggnaden. Författarna är konstvetare och har sin expertis i inredningskonst, bildkonst och arkitektur. I boken tar de ett samlat grepp om slottets byggnads-, inrednings- och restaureringshistoria.

Bo Vahlne är överintendent och fil.dr i konstvetenskap, under många år verksam vid Kungl. Husgerådskammaren. Ingrid Sjöström, docent i konstvetenskap och fram till pensioneringen verksam vid konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet samt vid Riksantikvarieämbetet. Rebecka Millhagen Adelswärd är fil. dr i konstvetenskap och arkitekturhistoriker. Hon disputerade på avhandlingen Monument, minne, museum. Stockholms slott under det långa 1900-talet.

Bo Vahlne, Rebecka Millhagen Adelswärd & Ingrid Sjöström:
Stockholms slott. Kungligt residens med levande historia
Historiska Media
Utkom 2023