Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget

Raoul Wallenbergs exceptionella insatser för att rädda ungerska judar undan Förintelsen, liksom hans ännu delvis okända öde som politisk fånge i Sovjetunionen, har fortlöpande fångat massmedias intresse.

I denna undersökning har Wallenbergforskaren Lars Brink kartlagt hur svensk dagspress har följt ärendet Raoul Wallenberg. Han inriktar sig på kalla krigets första skede då intresset för Raoul Wallenbergs öde stegrades genom att Raouls mor, Maj von Dardel, 1947 vädjade till svenska kvinnoorganisationer om stöd och en kampanj för frigivning startade. Kampanjen sammanföll med tidpunkten för den förmodade avrättningen av Raoul Wallenberg. Undersökningen påvisar kommunistpressens lojalitet med Sovjetunionen och ställer frågan om dagspressens agerande inverkade på sovjets hantering av den unge svenskens öde.

Författaren har i det undersökta materialet inte kunnat notera någon påtaglig skillnad i intresset för Raoul Wallenbergs öde beroende på en tidnings politiska hemvist. Dock påvisar han den svenska kommunistpressens absoluta lojalitet med Sovjetunionen.

Lars Brink är filosofie licentiat i etnologi och etablerad Raoul Wallenbergforskare. Han gav 2009 ut den uppmärksammade studien När hoten var starka, som till del handlade om Raoul Wallenberg, hans personliga bakgrund och insatser i Ungern. Brink är har gett ut eller medarbetat i mer än 30 böcker, och är också verksam som kulturjournalist.

Lars Brink:
Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget
Text & Bild Konsult
Utkom 2017