Visste du att det finns en skålgropssten med 250 gropar vid Årsta partihallar? Att Cigarrvägen i Hökarängen först skulle heta Abdulla-vägen? Att det låg ett fantastiskt jugendpalats kallat Drottsgården, alldeles bortom KF:s kontorshus vid Slussen mellan 1909 och 1971?

Detta och oändligt mycket mer kan man läsa om i Stockholm A-Ö. Under flera årtionden har författaren Hans Harlén samlat in fakta om platser i Stockholm. Det har resulterat i tre böcker: Innerstaden, Söderort och Västerort, som nu har uppdaterats och sammanförts i en cd-rom, med över 22 000 fritt sökbara uppslagsord.

Författarens egna fotografier har kompletterats med bilder på försvunna hus och miljöer ur Stockholms stadsmuseums och Stockholms stadsarkivs samlingar. Sju högupplösta kartor över Stockholm med omgivningar vid olika tidpunkter gör det lätt att orientera sig. Tabeller och kartutsnitt klargör och förtydligar.

Skivan är producerad i samarbete mellan Hans Harlén, Stockholmia Förlag och Stockholms stadsarkiv.

Hans Harlén:
Stockholm A-Ö (cd-rom)
Stockholmia förlag/Stockholms stadsarkiv
Utkom 2008