Hur har den politiska makten i Stockholms stadshus skiftat sedan 1945? Vilka politiska frågor och allianser har varit avgörande? Hur har staden agerat gentemot grannkommuner och landstinget? Hur har arbetet inom EU utformats? 

Som huvudstad nås Stockholm tidigt av ideologiska vindar, eller med ett annat bildspråk av olika tiders vänstervåg, högervåg och en grön våg däremellan. Ibland är staden snabb med att införa nyheter, ibland släpar man efter. Boken ger en bred skildring av stadens politiska liv under 70 år, något som tidigare saknats. 

Torbjörn Nilsson är professor i historia och verksam vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola. I samarbete med Stockholmsforskningen och Anders Gullberg har han lett forskningsprojektet Makten i Stadshuset. Partier och politiker i fullmäktige efter 1945.

Torbjörn Nilsson:
Staden mellan vågorna. Stockholmspolitik i brytningstider 1945-2014
Stockholmia Förlag
Utkom 2014