Stöd till arbetslivsmuseer och Dellenbanan

Regeringen har beslutat att ge bidrag till Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänner mot bakgrund av den särskilda satsningen på industrisamhällets kulturarv.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd får ett bidrag på 400 000 kronor för att kunna stödja landets arbetslivsmuseer. Det finns i dag cirka 1 800 registrerade arbetslivsmuseer runtom i landet. Arbetslivsmuseerna kan ge en helhetssyn där bl.a. arbetsliv, sociala förhållanden, kultur, folkbildning och fackligt arbete tydliggörs.

Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänner får ett bidrag på 80 000 kronor för Projekt Fredriksfors. Järnvägsföreningens mål är att utveckla Dellenbanan till en musei- och turistjärnväg. Första målet är att återöppna sträckan Delsbo-Fredriksfors.

– Vi är genomlyckliga. Nu väntar vi bara på ett klartecken från Banverket, säger Claes Sundberg i föreningen.

Redan förra året fick föreningen pengar från såväl kulturdepartementet som länsstyrelsen, och det ledde då till att projektet kunde påbörjas, efter flera år av förberedelser och diskussioner.

Till hösten har Dellenbanans Vänner inbjudit till en konferens ”På Fädrens Spår” om Dellenbanan som industri- och kulturhistoriskt projekt, för att få synpunkter på den fortsatta inriktningen. Konferensen äger rum den 20 september i Delsbo.

(2002-06-28)