Stort järnåldershus påträffades i Skåne

Vid en förundersökning vid Påarp utanför Helsingborg i Skåne har ett stort järnåldershus påträffats av arkeologer från Riksantikvarieämbetet UV. Huset var 38 meter långt. Det hade konvexa långsidor och raka gavlar. Bredden varierade således, vid gavlarna var huset cirka 4 meter brett medan bredden på mitten var 6,5 meter.

Huset är från tiden kring romersk järnålder – folkvandringstid, dvs runt år 400 e.Kr. Hus med smalt mittskepp och rak gavel markerad av två kraftiga hörnstolpar börjar byggas under denna period men hustypen fortlever in i vendeltid.

Både större och ungefär lika stora hus har påträffats förut och på vitt skilda platser i Sverige. En nära nog exakt kopia av huset har tidigare påträffats i Halland.

Gårdsmiljön kring Påarpshuset kompletterades av hägnader, gropar och härdar vilka låg i anslutning till huset. Hela gården skall om möjligt skyddas från exploatering. Om detta inte är möjligt kommer en slutundersökning av gården genomföras i höst.

(2001-06-18)