Fjällen fornminnesinventeras

I juni påbörjade Riksantikvarieämbetet en fjällinventering i de tre nordligaste länen. Arkeologer ska systematiskt söka igenom terrängen i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland på jakt efter fornminnen från stenåldern fram till idag. Bland annat räknar man med att hitta boplatser med hyddbottnar och kokgropar från sten-, brons- och järnålder samt härdar, kåtatomter och förvaringsgropar från historisk tid.

– De här områdena är i stort sett oinventerade, så vi har höga förväntningar på att göra många fynd och kanske även hitta helt nya fornlämningstyper, menar Bosse Jönsson som är chef på Riksantikvarieämbetets dokumentationsenhet. I Norrbottens län kommer arbetena bedrivas i Arjeplogs, Arvidsjaurs och Jokkmokks kommuner. I Västerbotten är det fjällområden i Sorsele och Vilhelmina kommuner som inventeras och i Jämtlands län inventeras fjällområden i Åre kommun.

Riksantikvarieämbetet har bedrivit fornminnesinventeringar sedan 1938. Syftet är att i första hand dokumentera den svenska kulturmiljön, men också att ta fram ett underlag för forskning. Fältarkeologerna söker systematiskt igenom terrängen och till sin hjälp har de kartor, uppgifter från litteratur och upplysningar från ortsbefolkningen.

Inventeringen är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Norrbottens museum, Ájtte, Silvermuseet, Västerbottens museum AB, Jämtlands läns museum, samt de berörda länsstyrelserna.

(2001-06-15)