Kulturlandskap som kurs

Det öppna kulturlandskapet har inte kommit till på en höft. Men hur gamla redskap som format ängar, hagar och åkrar använts i praktiken är kunskap som håller på att falla i glömska. Det är anledningen till att Linköpings universitet dragit igång en ny kurs om ”Den praktiska kunskapen i kulturlandskapet”.

Läs artikeln på Norrköpings Tidningar

(2009-10-04)