Strandfynd kan ge nya källor om vikingars sjöfart

Marinarkeologer från Statens maritima museer och Södertörns högskola har tillsammans startat projektet Östersjökontakt. Syftet är att förnya den arkeologiska forskningen kring vikingarnas skepp och den tidiga medeltidens sjöfart i östra Mellansverige.

I hopp om att finna nytt källmaterial kommer arkeologerna att göra inventeringar och prova nya metoder. Man vill finna lämningar som kan kopplas till sjöfart – d.v.s. skeppsvrak, pålanläggningar, spärrar och hamnar. På grund av landhöjningen kan tänkbara fyndplatser vara åkrar som tidigare varit havsvikar, stränder och grunda vatten.

I dagarna skickas också ett brev till flera hundra hembygds-föreningar i Mälardalen, där projektledaren Andréas Olsson uppmanar till samarbete. Hembygdsföreningarna ombeds komma med tips om intressanta platser att inventera och förmedla kännedom om intressanta fynd som noterats – t.ex. murket trä som plöjts upp i strandnära åkrar eller rester av pålar som synts vid stränder.

– Många tror nog att vikingatidens skepp och sjöfart i Mellansverige är ett väl utforskat område, men så är inte fallet. De föreställningar vi har om vikingarnas sjöfart bygger till största del på fynd som gjorts i andra regioner, säger marinarkeologen Andréas Olsson från Statens maritima museer.

De senaste veckorna har projektet med hjälp av georadar karterat sjöbottnen nära stranden utanför vikingastaden Birka i Mälaren. Georadarn sänder ut en elektromagnetisk puls som kan ”se” genom is och vatten. Resultatet är en bild där både objekt som sticker upp från botten och är begravda kan karteras. Resultatet är ännu inte analyserat. Under våren ska även den fasta marken karteras.

(2003-04-12)