Museerna sätter fokus på mångkulturen

Kulturrådets styrelse har fattat beslut om fördelning av totalt 6,7 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till regionala museer. Av dessa kommer drygt 2 miljoner att användas i projekt för ökad mångfald i samhället.

Länsmuseerna kommer att sätta fokus på mångfalden i en gemensam satsning hösten 2005 och flera av de beviljade projekten anknyter till denna satsning. Blekinge museum får stöd för det fleråriga projektet Alla inflyttade, som genomförs i samarbete med Marinmuseum, för att förmedla kunskap om Karlskrona som en inflyttningsort i syfte att försvåra historiemissbruk. Malmö museer får stöd för projektet Skånsk nazism, som syftar till att motverka nynazistiska tendenser och aktiviteter.

Genom kartläggningar av dagens mångkulturella samhälles olika uttryck, olika utställningsproduktioner och programverksamhet vill museerna ställa frågor i relation till hembygdsbegrepp och traditionella bilder av svenskheten. Det museala begreppet kan på så vis få ett nytt innehåll.

Regeringen har dessutom särskilt betonat vikten av att samla in och förmedla fotografi som historiskt och konstnärligt uttryck samt ickefiktiv film, varför närmare 2,5 miljoner beviljats till sådana projekt. Till konstprojekt har beviljats drygt 1 miljon kronor.

(2004-03-27)