Lagstiftning möjliggör export av nationalklenod

– Den svenska lagstiftningen är inte tillräckligt kraftfull för att kunna skydda vårt textila kulturarv, säger enhetschef Anita Knape vid Historiska museet i Stockholm. Museet hade hoppats kunna köpa in en unik mässhake i turkisk brokad från Högsjö gård i Södermanland och därför fått särskilda medel från Kulturdepartementet. Men lagstiftningen gör det möjligt att sälja klenoden utomlands.

De nuvarande ägarna har ansökt om utförseltillstånd. Riksantikvarieämbetet beslutade i förra veckan att föremålet inte behöver utförseltillstånd vilket i praktiken betyder att det är fritt fram för försäljning utomlands. Mässhaken är 345 år gammal och det saknas ett 10-tal år för att den skall omfattas av lagstiftningen.

En mässhake är ett plagg som används av prästen vid nattvardsmässan. Tyget till denna mässhake kom till Sverige i samband med att baron Claes Rålamb var Sveriges sändebud i Konstantinopel 1657-58. Stiftelsen ”Rålambska stiftelsen för bevarande och sammanhållande för all framtid”, ha deponerat andra föremål, som kom till Sverige vid samma tillfälle, på Nordiska museet. Dessutom finns Rålambs dagböcker och utgiftsbok från resan till Konstantinopel på Kungliga biblioteket. Det finns således flera kulturhistoriskt intressanta arv efter Claes Rålamb. Dessa föremål utgör en slags nationell samling, dit mässhaken rätteligen borde inräknas.

Intresset för orientaliska föremål blomstrade på 1600-talet. I orienten fanns exklusiva tyger av hög kvalitet som i Sverige ofta användes i liturgiska föremål. Trots att det finns en hel del turkiska tyger i Sverige är just den här brokaden textilhistoriskt intressant och även i Turkiet finns idag ett stort intresse för mässhaken.

– Det är beklagligt att den här typen av föremål inte omfattas av gällande lagstiftning, säger enhetschef Anita Knape. Nu finns en stor risk att mässhaken försvinner ur landet, trots att den har så många kopplingar till ett viktigt skede i svensk historia och våra kontakter med den islamska världen.

Eftersom Historiska museet inte har egna medel för inköp har museet ansökt hos Kulturdepartementet om 40.000 kr för att kunna förvärva mässhaken. Medlen beviljades i början av mars i år. Det är mycket ovanligt att museet köper in föremål till den nationella samlingen. I detta fall har både regeringen och flera andra kulturinstitutioner bedömt att mässhaken är av så stort värde att den bör betraktas som nationalklenod.

– Vi kan nu bara vädja till arvingarna att låta denna betydelsefulla del av vårt gemensamma kulturarv stanna i landet genom att, som det ursprungligen var tänkt, låta mässhaken införlivas i museets samlingar, säger Anita Knape.

(2003-04-14)