Studie om hur kulturminnesmärkta trädgårdar bäst bevaras

Britta Grenås, en av de frivilliga som sköter trädgården vid Stora Hyttnäs i Dalarna. Foto: Tina Westerlund/Göteborgs universitet

Britta Grenås, en av de frivilliga som sköter trädgården vid Stora Hyttnäs i Dalarna. Foto: Tina Westerlund/Göteborgs universitet

Hur bevarar man bäst en kulturminnesmärkt 1800-talsträdgård, som ofta dessutom sköts av frivilliga amatörer? I ett treårigt projekt ska Göteborgs universitets institution för kulturvård, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen Dalarna dokumentera några av de trädgårdar som sköts av ideella krafter.

Läs artikeln på Vetenskapsradion

(2020-07-04)