Svagt skydd för kulturhus

Kulturmiljön har ett svagt skydd i Sverige. Kunskaperna om hur man hanterar kulturhistoriska värden är dåliga i många kommuner. Det visar en rapport från Boverket, som efterlyser utbildningsinsatser för både politiker och tjänstemän.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2010-01-27)