Unika fornminnet Helgöboplatsen riskerar att förstöras

Husterrasser på Helgöboplatsen år 2006. Foto: Mattias Ek

Husterrasser på Helgöboplatsen år 2006. Foto: Mattias Ek

På Helgö i Mälaren finns ett unikt fornminnesområde från 500-talet. Av arkeologer anses Helgöboplatsen vara betydligt mer intressant än det närliggande kulturarvet Birka. Men numera behövs en kunnig guide för att besökare ska förstå vad som döljer sig under sly och gräs. Det är också oklart vem som har ansvar för fornminnet.

Läs artikeln på Kulturnytt i P1

(2019-12-09)