Svensk elkraftshistoria i webbutställning

Nu kan man göra en djupdykning i vår svenska elhistoria. Elektrifieringen var en förutsättning för framväxten av dagens svenska samhälle. Tekniska museet i Stockholm har nu sammanställt unikt material om elhistoria från samlingarna. Avsikten är att visa föremål, platser, ritningar och händelser som fram till nu varit dolda för allmänheten.

Bakgrunden är att det i Tekniska museets samlingar finns ett omfattande material om elkraftteknikens historia och utveckling framför allt för tiden 1880-1930. Samlingarna består av föremål, arkivhandlingar, ritningar, foton, film och litteratur. Valda delar av detta har nu gjorts mer tillgängliga för intresserade, dels genom webbutställningen men också genom att samlingarna registrerats digitalt.

Elkrafttekniken fick sitt genombrott i Sverige år 1893. Från Aseas nybyggda vattenkraftstation i Hellsjön i Dalarna överfördes då kraft till Grängesbergs gruvor, en sträcka på 15 kilometer.

Webbutställningen som öppnade i februari 2004 kommer att presenteras i samband med de Teknikhistoriska dagarna i Luleå den 15-17 mars i år.

(2004-03-17)