Privatlån vanligare än banklån för hundra år sedan

Privatpersoner förmedlade både fler och större lån än bankerna vid förra sekelskiftet. Ofta bildades nätverk av handlare som lånade av varandra. Hilda Hellgren har i sin avhandling studerat lånesituation för hundra år sedan, något som kan ha betydelse i utvecklingsländer idag.

Hellgren har studerat privatpersoners lån under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet i Sverige, en tid vi vet väldigt lite om när det gäller kreditsituationen. Många av frågorna är av betydelse i utvecklingsländer idag. Hur tillhandahålls exempelvis krediter till och mellan privatpersoner lokalt och vilka är svårigheterna med att skapa system för krediter som är trovärdiga och långsiktigt fungerande.

Avhandlingen visar att privatpersoner förmedlade såväl fler som sammanlagt större lån än vad t.ex. affärsbanker och sparbanker gjorde under den här tiden, även om förändring märks mot att använda banker i större utsträckning omkring det förra sekelskiftet. Genom att studera privatpersoners lån sinsemellan fann hon att det fanns många nätverk av personer som lånade av och ut till varandra. Ofta ingick handlare i dessa nätverk och använde det för att knyta kunder till sig och skapa kontakter med leverantörer och andra handlare, både på orten och på andra platser.

Många av de som ingick i den lokala bankens styrelse, eller hade lån i banken, hade också lån hos privatpersoner. Trots att både sparbanken och privatpersoner lånade ut till samma grupper i samhället, sällan arbetare, rådde troligen ingen konkurrens-situation. Istället kompletterade de varandra. Generellt sett vände sig låntagare till en annan privatperson för mindre lån över kort tid medan banklånen hade större belopp och löpte över längre tid.

Hilda Hellgren:
Fasta förbindelser. En studie av låntagare hos sparbanken och informella kreditgivare i Sala 1860–1910
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 4 oktober 2003
Opponent: fil.dr Gunilla Peterson, Stockholms universitet