Svensk FN-trupp i Kongo 1960-64

Armémuseum
18 april – 14 september 2008

Armémuseum inviger fredagen den 18 april en utställning om Kongokrisen 1960-1964. Temat är den svenska delen av FN-truppen ONUC – Opération des Nations Unies au Congo. Kongokrisen innebar dramatiska år för Sverige. Under de fyra år som den varade, kom Sverige att sända FN-bataljoner på cirka 600 man till Kongo var sjätte månad.

När kolonier blir självständiga sker detta sällan utan dramatik. Så blev även fallet den 30 juni 1960 när republiken Kongo utropade sig till självständig nation. FN-trupper tvingades snabbt ersätta de belgiska förband som lämnade landet. Den första svenska bataljonen anlände till Kongo direkt från Gaza den 22 juli 1960.

I konflikterna deltog också, utöver marktrupperna, svenska strids-piloter i svenska flygplan. Det var även i samband med Kongokrisen som den svenske FN-chefen Dag Hammarskjöld dog i en flygkrasch 1961. Den sista svenska bataljonen lämnade Kongo 1964. Flera soldater dekorerades för tapperhet, många sårades och 19 svenska FN-soldater förlorade livet. Totalt omkom över 200 soldater i FN:s tjänst i Kongo 1960-1964.

Utställningen ger inblickar i FN-svenskarnas insatser under krigsåren i Kongo.