Rudolf Meidner-priset till Växjöhistoriker

Rudolf Meidner-priset 2008 för forskning i fackföreningsrörelsens historia tilldelas historikern Jimmy Engren i Växjö. Han disputerade 2007 vid Institutionen för humaniora vid Växjö universitet, med avhandlingen Railroading and labor migration om svenska arbetare i ett amerikanskt järnvägsföretag från 1880-talet till 1920-talet.

”Jimmy Engren är en av de få svenska historiker som har gett sig i kast med ett icke-svenskt ämne, och spännvidden av undersökningsområdet i denna mycket väl genomförda avhandling imponerar, även när det gäller undersökningsperiodens längd”, heter det i prismotiveringen.

Jimmy Engren

Foto: Växjö universitet.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades den 23 juni 1994 när professor Rudolf Meidner, 1981–1996 rådets ordförande fyllde 80 år. Prissumman är 25 000 kronor. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Villy Bergström.

Tidigare pristagare:
2007: Jonas Sjölander
2006: Anders R Johansson
2005: Lars Hansson och Rebecca Svensson
2004: Urban Lundberg och Magnus Nilsson
2003: Roger Johansson
2002: Carina Gråbacke
2001: Örjan Nyström
2000: Gunnela Björk
1999: Göran Salmonsson
1998: Anders Kjellberg
1997: Lisa Öberg
1996: Eva Blomberg
1995: Annette Thörnquist

(2008-05-01)