Rudolf Meidner-priset 2008 för forskning i fackföreningsrörelsens historia tilldelas historikern Jimmy Engren i Växjö. Han disputerade 2007 vid Institutionen för humaniora vid Växjö universitet, med avhandlingen Railroading and Labor Migration om svenska arbetare i ett amerikanskt järnvägsföretag från 1880-talet till 1920-talet.

"Jimmy Engren är en av de få svenska historiker som har gett sig i kast med ett icke-svenskt ämne, och spännvidden av undersökningsområdet i denna mycket väl genomförda avhandling imponerar, även när det gäller undersökningsperiodens längd", heter det i prismotiveringen.

 

Jimmy Engren

Foto: Växjö universitet.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades den 23 juni 1994 när professor Rudolf Meidner, 1981-1996 rådets ordförande fyllde 80 år. Prissumman är 25 000 kronor. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Villy Bergström.

Förra året tilldelades priset historikern Jonas Sjölander, som i sin doktorsavhandling behandlat facklig internationalism i Sverige och Colombia.