En gåta som gäckat runforskare är nu löst tack vare runforskaren Henrik Williams. År 2010 hittades en runsten i en grotta i Arizonas bergsöken i USA. Runorna påstods vara från 1100-talet, men visade sig vara inristade 1993. [SVT Vetenskap]

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/svensk-forskare-avslojar-amerikansk-runbluff