Arkeologer gräver fram dold medeltidskyrka i Dalsland

Arkeologer från Lödöse museum. Arkivbild: Ian Schemper

Arkeologer från Lödöse museum. Arkivbild: Ian Schemper

Den 24 till 28 juni kommer arkeologer från Lödöse museum att undersöka ett av Dalslands största historiska mysterium: ruinerna av Edsleskogs gamla kyrka. I dag används platsen en kyrkogård och inga murar är synliga ovan mark, men förhöjningar i marken ger tydliga indikationer på var kyrkans murar ligger.

Edsleskogs gamla kyrka var en mycket speciell byggnad. Kyrkan, som har medeltida ursprung, var tillägnad Sankt Nicolaus och byggd i tegel. I ett brev från påven Honorius III till biskop Bengt i Skara daterat den 4 november 1220 konstateras att en kyrka var under uppbyggnad inom Skara stift till ära för en präst i Edsleskog vid namn Nils, eller på latin: Nicolaus, som i sin tjänst blivit mördad.

– Att en kyrka byggdes i början av 1200-talet är i sig inget ovanligt. Det som utmärker Edsleskog är att kyrkan var byggd i tegel. Om dateringen till omkring år 1220 stämmer är det alltså omkring 20–30 år innan man tidigare antagit att tegeltekniken började användas vid kyrkobyggen i vår del av landet, berättar Anton Lazarides, arkeolog vid Lödöse museum.

– Vi vet också att kyrkan var mycket stor och hade en speciell utformning, den var cirka 48 meter lång och 29 meter bred, treskeppig med korsarmar. Det liknar närmast en medeltida katedral!

Kyrkan brändes ner år 1568, i samband med nordiska sjuårskriget. Därefter fick kyrkan aldrig tillbaka sin forna glans eftersom enbart en mindre del återuppbyggdes. Kyrkan fanns kvar fram till år 1902, då den brann ytterligare en gång. Därefter bestämdes att en ny kyrka skulle byggas några hundra meter söder om den gamla.

Enligt en beskrivning från år 1583, 15 år efter att den ursprungliga kyrkan brunnit ner, omtalas att kyrkan haft ett stort torn och två klockor. Enligt en källa från 1672 ska även fönster funnits i mittskeppet. Utifrån dessa uppgifter framstår kyrkan som en monumental konstruktion med anor från tidigt 1200-tal, byggd i tegel.

Historien om den medeltida kyrkan i Edsleskog börjar med en legend, nämligen den om kyrkoherden Nils (Nicolaus). Någon gång, troligtvis i slutet av 1100-talet eller åtminstone före 1220 ska en kyrkoherde vid namn Nils ha verkat i Edsleskog. Enligt det påvligt brevet från 1220 ska Nils ha blivit dräpt av ”gudalösa människor” när han färdades till en sjuklig sockenbo med nattvardsbröd. I en text från 1600-talet är berättelsen något annorlunda, i denna blev Nils mördad av ungdomar från Högheden som kommit för sent till gudstjänsten och då de inte fått lov att höra denna på nytt ”bar de skändligen hand på honom i kyrkdörren”. En vattenkälla ska ha runnit upp i närheten av kyrkan strax efter detta, vilken kom att kallas Sankt Niklas’ källa. Till källan ska pilgrimer ha vallfärdats och sjuka kommit för att skänka gåvor i förhoppning om att bli botade.

Arkeologerna vill ta reda på om det verkligen är samma kyrka som omnämns i det påvliga brevet från år 1220, eller om det finns en tidigare, äldre kyrka på platsen. En viktig fråga är också varför en så stor och mäktig kyrka byggdes i just Edsleskog.

– Edsleskog har varit en viktig plats för pilgrimer under medeltiden som kommit till kyrkan och för att få se källan, men kanske har platsen haft en ännu större innebörd än så. Jag tror att Edsleskog och Dalsland har spelat en betydligt mycket större roll i vår historia än vad som tidigare har uppmärksammats, säger Anton Lazarides.

Edsleskog ligger i västra delen av Åmåls kommun i Dalsland.

(2019-06-24)

Se även Sveriges första tegelkyrka kan ha legat i Dalsland (2019-07-04)