Migrationsverket har årets arkiv 2017

Prisutdelningen för Årets arkiv 2017. Foto: Arkivforum

Prisutdelningen för Årets arkiv 2017. Foto: Arkivforum

Migrationsverkets arkiv har utsetts till Årets arkiv 2017. ”Arkivet har under de senaste åren, trots stor arbetsbörda, nått sina mål med scanning av personakter och därmed minimerat handläggningstiderna”, anser juryn.

Priset på 20 000 kronor delades ut under Arkivveckan i Visby. De övriga nominerade var Arkiv Sörmland och Sveriges Radios och SVT:s arkiv. Bakom utmärkelsen står DIK – akademikerfacket för kultur och kommunikation i samarbete med Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Föreningen för arkiv och informationsförvaltning.

Juryns motivering:
”Migrationsverkets arkiv har under de senaste åren stärkt sin ställning inom myndigheten och har en central roll i hur myndigheten använder digitaliseringen för att effektivisera verksamheten. Arkivet har under de senaste åren, trots stor arbetsbörda, nått sina mål med scanning av personakter och därmed minimerat handläggningstiderna.
Med ett omfattande arbete med att införa lean-struktur i processerna har man skapat nöjda och stolta medarbetare som får större delaktighet i arbetet och kan utnyttja sina styrkor för de olika arbetsuppgifterna. Myndigheten ligger i framkant med digitalisering och var en av de första myndigheterna med att införa e-arkiv. De har många studiebesök och används som ett lyckat exempel för andra myndigheter både i Sverige och i Europa.”

I juryn ingår ordföranden Helen Hellströmer, VD DIK, riksarkivarien Karin Åström Iko, f.d. riksarkivarie Tomas Lidman, Anastasia Pettersson, ordförande NLA, Gunilla C Carlsson, vice ordförande Kulturutskottet, Lars Lundqvist, vice ordförande Föreningen för arkiv och informationsförvaltning samt Niko Fastman, projektledare Årets Arkiv.

Årets arkiv
2016: Malmö stadsarkiv
2015: Swedbank Document Management
2014: Arkivcentrum i Dalarna
2013: Folkrörelsearkivet i Västerbotten
2012: Dokument- och arkivservice Ringhals
2011: Göteborgs stadsbyggnadsarkiv
2010: Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum
2009: Arkivcentrum i Örebro
2008: Eskilstuna stadsarkiv